Home

Welcome to your new site.

For more information about customizing your site check out learn.wordpress.com

Latest from the Blog

một bài viết cũ

là hoàng hôn. khi mà em còn đang loay hoay với chiếc bút. sột soạt viết những dòng chữ nghệch ngoạch mà chính em cũng cảm thấy khó chịu và chông chênh, tập đề cương đặt trên đùi đã bắt đầu nhăn nhúm, em chẳng buồn đem tay duỗi phẳng những mép quăn queo. ừ… Continue reading một bài viết cũ

Get new content delivered directly to your inbox.